Kontakt

Stockens gårdsbutik

Lillestocksvägen 23, 439 63 FrillesåsLena Johansson, butiksansvarig: 0768-902186

Håkan Johansson: 0703-27 66 67

Karin Johansson: 0709142329

Fax: 0340-65 70 78

Mailadress: Hakanfrillesas@hotmail.com